Автоматизираните поливни системи предоставят едно интелигентно и икономично поливане на зелените площи. Чрез внедряването на автоматизирана система за поливане, се осигурява оптималния воден режим на всички растения в градината   и се оптимизира разхода на вода. Успешната напоителна система събира много отделни части от оборудването заедно в една система. При проектирането й трябва да се има предвид голям брой променливи – вид на засаждане, местоположение, вид почви, водоснабдяване, регулиране на водата, бюджет и т.н.
С нашия опит в напоителните системи ние можем да предоставим приятелски и полезни съвети по отношение на напояването като например най-добрия начин за напояване на определена област или очертаване на предимствата и недостатъците на конкретните подходи. Ето защо, успоредно с дизайна на напоителната система, ние предлагаме редица услуги, които да гарантират гладкото й функциониране.

Услуги :

  • Проектиране-  Първата стъпка в проектирането на автоматизирани поливни системи започва с оглед.
  • Изграждане- След съгласуване и одобрение на проекта за автоматизирана поливна система се преминава към неговото изпълнение. 
  • Подръжка-  ДА-ЛИ предлага поддръжка, надграждане и ремонт на напоителни системи. 
  • Програматори- От самото си създаване Hunter Industries е известен като „Напоителните иноватори“. 
  • Осветление-  Професионалното външно осветление на градината добавя красота.