Ефективното управление на водите е един от ключовите елементи в успешната работа и управлението на напоителните системи. Управлението на водата за напояване включва определяне кога да се напоява, количеството вода, което се прилага при всяко напояване и по време на всеки етап от развитието на растенията, както и работата и поддържането на напоителната система. Основната цел на управлението е да се управлява производителността без да се прави компромис с околната среда и в съгласие с наличието на вода. Голяма управленска дейност включва планиране на напояването или определяне кога и колко вода да се прилага, като се има предвид методът за напояване и други характеристики на терена. Системите за напояване се избират, проектират и експлоатират, за да отговарят на нуждите за напояване, като същевременно контролират дълбоката пропускливост, оттока, изпарението и оперативните загуби, за да установят процес на устойчиво развитие. Правилното управление на водите включва редица решения и очертава наличните знания, опциите и критериите, свързани с проектирането и управлението на напоителните системи и системи за отводняване на микроравнище. Напоителните практики и тяхното въздействие се отнасят към специфичните за обекта условия (система почви-растителност-атмосфера). За подобряване на напоителните системи е необходимо да се вземат под внимание факторите, влияещи върху хидравличните процеси, проникването на вода и еднородността на прилагане на водата върху цялото поле. При адекватно управление и експлоатация на напоителните системи, те ще имат най-висока ефективност и нивото на разпределение на водата може да доведе до високо качество на продукта. Разглеждането на всички тези аспекти прави управлението на напояването сложен процес на вземане на решения и прилагането им на практика.

Интелигентен контролер

Wi-Fi sprinkler контролер, който отговаря на нуждите както на собственика, така и на изпълнителя.

Цени за поддръжка на автоматизирана поливна система чрез програматор с интернет комуникация:

 

ПРОГРАМАТОР С ДО 6 ЗОНИ ЗА ПОДДРЪЖКА ПРОГРАМАТОР С  6 + ЗОНИ ЗА ПОДДРЪЖКА ПРОГРАМАТОР С 12 ЗОНИ ЗА ПОДДРЪЖКА ПРОГРАМАТОР С 12 + ЗОНИ ЗА ПОДДРЪЖКА ПРОГРАМАТОР С 24 ЗОНИ ЗА ПОДДРЪЖКА ПРОГРАМАТОР С 24 + ЗОНИ ЗА ПОДДРЪЖКА

 

60 лв. без ДДС месечно 60 лв + 15 лв./зона без ДДС месечно 140 лв. без ДДС месечно 140 лв. + 10 лв./зона без ДДС месечно 260 лв. без ДДС месечно 260 лв. + 7 лв./зона без ДДС месечно

WI-FI 

Контролирайте и наблюдавайте системата си за напояване от всяка точка на света като използвате уеб браузъра си или приложенията за iPhone и Android на Hydrawise.

ТЪЧ СКРИЙН

Лесна настройка и инсталиране с контролери Hydrawise Ready. Графичният интерфейс с тъч скрийн прави програмирането без Wi-Fi свързаност много по-лесно. 

ИНТУИТИВЕН 

Програмите за напояване отдавна объркват много хора. Софтуерът Hydrawise прави разбирането на графика за поливане лесно, дори и за начинаещи. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН

Регулаторът Hydrawise Ready поддържа водомери, сензори за дъжд и влага, главни клапани и дори програми за осветление. 

Настройки според метеорологичните промени

Predictive Watering  използва местни метеорологични данни за фина настройка на напоителната система, за да се напоява само когато е необходимо.

* Вижте как бихте могли да пестите с Hydrawise калкулатор за пестене на вода.

ИНТЕЛИГЕНТНО ПОЛИВАНЕ

Smart Watering е автоматизиранa графикa за поливане, която използва информация за условията на околната среда, за да гарантира, че вашите растения получават оптималното количество вода.

ПОЛИВАНЕ ОСНОВАНО НА ВРЕМЕТО

Време базирани Predictive Поливането  Ви предлага в ползаване на  метеорологични данни с помоща на които коригирате  дължината на поливане без да се регулира честотата. 

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ

Не всички интернет атмосферни условия са създадени равни и Hydrawise използва най-точните налични метеорологични станции.

контролиране на капково напояване