Първата стъпка в проектирането на автоматизирани поливни системи започва с оглед и извършване на необходимите измервания (наличие и достъп до воден източник, дебит, налягане и пр.) на терен от нашите специалисти. След одобряване на дендрологичен проект се преминава към изготвянето на проекта за автоматизирана поливна система.

Работен проект със спецификация на всички необходими компоненти включва:

  • Детайли на някои от компонентите;
  • Количествено стойностна спецификация на материалите;
  • Оферта, разработена на базата на работния проект.

Цени за изработване на технически проект за автоматизирана поливна система:

                                                                                                                                        Площ

до 500 м2

от 500 до 1000 м2

от 1000 до 3000 м2

от 3000 до 5000 м2

над 5000 м2

Сложност 

лв/ м2 лв/ м2 лв/ м2 лв/ м2 лв/ м2
A 0,50 лв.* 0,40 лв.* 0,30 лв.* 0,20 лв.* по договаряне
B 0,54 лв.* 0,44 лв.* 0,34 лв.* 0,24 лв.* по договаряне
C 0,56 лв.* 0,46 лв.* 0,36 лв.* 0,26 лв.* по договаряне

 

цените са без ДДС

Сложност „А“ – обект с правилни правоъгълни форми на зелените площи, процент на храстово – дървесна растителност под 10%,пътеки, настилки и подпорни стени под 10%, без басейн, водна площ или други съоръжения в дворното пространство.

Сложност „B“ – обект с неправилни форми на зелените площи, процент на храстово – дървесна растителност от 10% до 30%,пътеки, настилки и подпорни стени от 10 до 15%, без басейн, водна площ или други съоръжения в дворното пространство.

Сложност „C“ – обект със сложни форми на зелените площи, процент на храстово – дървесна растителност над 30%,пътеки, настилки и подпорни стени над 15%, с басейн, водна площ и други съоръжения в дворното пространство.

 

ПРОЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:

1.Обяснителна записка;

2.Проектно-Сметни изчисления, техническа част;

3.Количествена спецификация на материали и СМР;

4.Количествено – стойностна спецификация на материали и СМР.

Чертежи : 1.Поливно покритие / поливни сектори;

                  2.Площадкова мрежа / Тръбна разводка (част ВиК); 

                  3.Ел. част / кабели (ако се използва управление с кабели).

 

Проектът се предава в електронен вариант или 1 бр. копия / папки (при желание на клиента).

 

Забележка:

1. Изходни данни: Геодезия, вертикaлна планировка, проект озеленяване. Подложки в електронен вариант с площадкови мрежи;

2. Срок на изпълнение : по договаряне.