Ние предлагаме:

  • Зазимяване и отзимяване на поливната система;
  • Почистване на филтри и клапани;
  • Настройка на поливната система според сезона;
  • Настройка и подмяна на разпръсквачи;
  • Добавяне на нови разпръсквачи и капково напояване;
  • Оптимизация на поливната система.

– Сервиз и зазимяване
Тъй като системите за напояване обикновено не са проектирани да работят през зимните месеци, при това посещение за обслужване ние изпускаме помпата и спомагателното оборудване на водата, спираме водните потоци до резервоарите за съхранение и източваме захранващия източник.  Ако е необходимо, спираме напоителните програми и източваме на вода от надземни тръбопроводи.
Невъзможността на напоителната система да се обслужва правилно и да бъде зазимена, може да доведе до много скъпи повреди на помпата поради замръзване.

-Пролетно посещение за подготовка на системата за експлоатация
По време на пролетното посещение ние пускаме напоителната система отново в действие, което включва промиване на тръбопроводи, повторно регулиране на дюзите, проверка за течове и програмиране  за ранна пролетна експлоатация. Също така проверяваме сензорите за работа. Напоителната система е готова за употреба.

– лятно посещение за поддръжка
През лятното посещение за поддръжка на напояването проверяваме всички системи, правим фина настройка на разпръсквачите  и отново настройваме програматора за работа в лятното часово време. По-сухите или по-влажни участъци ще покажат и най-малките необходими промени във времето за работа на зоната.

– мениджмънт на проект за напояване
При по-големи проекти ДА-ЛИ може да предложи мениджмънт на проекти за напояване чрез редовни посещения на място, за да провери напредъка и да гарантира, че всяка фаза на инсталацията е завършена правилно.

Напоителните инсталации изискват работа с редица специалисти на място, в това число и озеленители. Управлението на проекта може да гарантира, че всяка конкретна страна по проекта знае какво е необходимо и кога. И най-вече включва монтаж на програматор за напояване, тестване на системата и договори за по-дългосрочна поддръжка, ако е необходимо.

– ремонт на напоителни системи
ДА-ЛИ предлага поддръжка, надграждане и ремонт на напоителни системи. С нашия опит ние можем бързо и ефективно да ремонтираме системи. Можете да се свържете с нас за повече информация.

– обслужване
Поливната система е незаменим помощник при развитието и поддръжката на градината. Тя може да Ви осигури перфектен вид на декоративната растителност и тревния чим, но също така може да създаде проблеми. Ето защо след изграждането на  напоителната система са необходими правилна настройка и поддръжка. Редовното обслужване на напоителното оборудване удължава експлоатационния живот и надеждността.Доверете се на екипа ни от професионалисти, с дългогодишен опит в проектирането, изграждането и поддръжката на автоматизирани поливни системи.
За да се гарантира, че напоителните системи ще останат в най-добро състояние, ние осигуряваме абонамент за обслужване на напоителни системи, състоящ се от 2 или 3 посещения месечно.

Преди

След