След съгласуване и одобрение на проекта за автоматизирана поливна система се преминава към неговото изпълнение. То започва с изкопаване на изкопите за полагане на тръби, шахти, кабели и специализиран продукт. Преди зариване на изкопите, се прави тест за качествено свързване и правилна работа на специализирания продукт. След зариване на изкопите следва фина настройка на специализирания продукт и финален тест. Изграждането и предаването на автоматизирана поливна система завърша, след като наш специалист Ви разясни основните функции и режими на работа на модела програматор, командващ вашата поливна система.

-Aвтоматизирани системи за напояване
Нашите автоматизирани системи за напояване доставят вода по различен начин, спестявайки освен водата, така също време и пари. Те могат да бъдат програмирани, за да доставят водата в най-доброто време на деня. Широката гама от системи за напояване позволява прецизен и автоматичен контрол върху напояването на градината като в сърцевината на експертното проектиране на напояването на градината е усъвършенствана система за управление, която може да управлява отделни зони за напояване, да стартира и спира напоителни помпи, да следи водните нива и да получава информация от метеорологичната станция на място.
 Здравата и красива градина се нуждае от точното количество вода, за да процъфтява. Това е причината, поради която ДА-ЛИ използва интелигентния програматор на Hunter – Hydrawise. Той автоматично настройва поливането на база на много точни метеорологични данни от интернет. Системата разглежда прогнозата от миналите дни, за да гарантира, че се прилага точно необходимото количество напояване. Това се постига чрез усъвършенствана система за предсказване на необходимото количество вода, която прецизира напояването въз основа на данните за времето. По този начин се редуцира разхода на вода до 50%, спестявайки ви също време и пари. Дистанционният достъп ви позволява да разглеждате, управлявате и контролирате програматора за напояване от телефона, таблета или компютъра си. Като наш клиент можете да ни предоставите достъп до програматора ви, за да следим за правилното му функциониране,  да наблюдаваме състоянието му и да поправим възникнали грешки, преди да станат проблеми. Бихме могли да управляваме вашия програматор вместо вас.
Дозираното и равномерно напояване е изключително важна предпоставка за поддръжка на растителността в добро състояние. За да запазим тревните площи в добро състояние през летните месеци, е необходимо ежедневно обилно и равномерно поливане с точно определено количество вода – ангажимент, който оскъпява много поддръжката им. За да работи добре една поливна инсталация има нужда от ефективни и устойчиви продукти. В следствие дългогодишния си опит като световни лидер на пазара, фирма като Hunter предоставя на своите клиенти решение на този проблем, имайки предвид, че:
Чрез програматорът на системата се настройва часът, в който автоматично се стартира поливането. Обикновено поливанетосе осъществява нощно време, между 24 ч. и 8 ч. сутринта. Това се прави, за да не прегори тревата от слънцето.

  1. Чрез програматора се настройва времето, за което ще се поливададена площ. В зависимост от сезона и изискванията на растителността времето за поливане се променя.
  2. При желание от страна на клиента към системата се добавя датчик за дъжд, който при определено по датчика наличие на валежи изключва автоматично системата и отново я включва при намаляване на въздушната и почвената влажност.
  3. Един от клоновете, който захранва програматора, захранва капковото напояванепредназначено за напояванена дървета, храсти и цветя.
  4. Поливната системапредотвратява субективния фактор при ръчно поливане от: -нередовно поливане -недостатъчно поливане -неравномерно поливане
  5. При наличие наполивна системаще забравите за маркучите, които се налага да опъвате през целия двор, за да поливате.
  6. При наличие на поливна системаняма да Ви се налага ежедневно да заплащате на човек , който да полива. Чрез поливната системаВие икономисвате време, вода и пари.

Ние осигуряваме гаранция от 12 месеца за изградените от нас поливни системи. При евентуална поява на течове в този период ще отстраним повредата безплатно.
– капково напояване
 Капково напояване – това е най-ефикасният метод за поливане на дървесно-храстовите масиви. Ефикасността на капковото поливане е близо 90% и повече, за разлика от поливката на масивите с разпръсквачи, чиято възлиза на около 75-85%.
Професионалният проект за капково напояване трябва да вземе предвид редица фактори. Основните съображения при проектирането на системи за капково напояване са еднаквост, ефективност и надеждност. В свят, където чистата вода е крайна и скъпа стока, използването на ултра ефективни капкови напоителни системи и комбинирането им с точното планиране на напояването дава възможност всяка капка вода да бъде ползвана рационално. Надеждността също трябва да бъде вградена в проекта за капково напояване чрез специализирани дюзи предпазени от запушване чрез автоматично промиване. Съвременните капкови напоителни дюзи са проектирани да комбинират компенсацията на налягането, свойствата против капене и характеристиките на самоизмиване в едно.